KNOW-HOW, KTERÉ PŘESVĚDČÍ

silná značka, silný servis

JEDEN NÁZEV – MNOHO MOŽNOSTÍ

Společnost Rotia pod jednou silnou značkou zastřešuje know-how předních poskytovatelů řešení v oblasti hygieny, čištění a utěsňování v německy mluvících zemích.

Od účinné dezinfekce v nejrůznějších oblastech použití přes koncepty zajištění hygieny šité na míru až po údržbu vzduchotechnických zařízení: Našim zákazníkům nabízíme rozsáhlé a sladěné spektrum profesionálních služeb v oblasti zajištění čistoty a hygieny. Disponujeme bohatými zkušenostmi získanými za dlouhá léta realizace projektů a brilantními pracovníky. Společnost Rotia totiž pod jednou silnou značkou zastřešuje know-how předních poskytovatelů řešení v oblasti hygieny, čištění a utěsňování v německy mluvících zemích.

SILNÉ NASAZENÍ, SILNÝ SERVIS

Máme více než 450 zaměstnanců a společně dodáváme komplexní řešení z jedné ruky s perfektně sladěnými komponenty odpovídající aktuálnímu stavu techniky. Naši zaměstnanci jsou povětšinou sami montéři vzduchotechniky a disponují perfektním know-how i v oblasti technologie větracích a odsávacích zařízení. Všichni zaměstnanci společnosti Rotia jsou školeni a zkoušeni v souladu se směrnicí VDI 6022 – jen tak můžeme zaručit takto vysokou kvalitu čištění větracích a odsávacích zařízení.

SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST

Díky silnému personálnímu obsazení realizujeme spolehlivě projekty jakéhokoliv rozsahu. A to od A do Z: Jako vaše kompetentní kontaktní osoba převezmeme kompletní koordinaci a realizaci projektu od analýzy potřeb a koncepce přes fázi realizace na místě až po servis a údržbu.

Fakt, že jsme profíci na řešení v oblasti hygieny, čištění a utěsňování, se odráží i v našem názvu. Příběh o jeho původu nás vezme na fascinující cestu kolem světa: U Maorů, původních obyvatel Nového Zélandu, je Rotia oblíbené mužské jméno. A to z dobrého důvodu: Přes normanského Rogera vede pátrání po původech tohoto jména ke starogermánské kultuře. Starogermánské jméno Hrodger je složeno ze slabik Hrod a Ger, které zase symbolizují slávu a kopí. A tady, u slavného kopí, se kruh uzavírá: Sofistikovaná řešení od firmy Rotia nakonec tvoří hrot kopí moderních konceptů v oblasti hygieny, čištění a utěsňování. Naše produkty a služby nejenže přesně cílí na vaše potřeby, ale zároveň spolehlivě zneškodní patogeny. Stejně jako slavný lovec s kopím.

KONCEPTY, KTERÉ PŘESVĚDČÍ

Realizace opatření v oblasti čištění, dezinfekce a utěsňování v souladu se zákonem vyžaduje komplexní odborné znalosti a nejmodernější techniku. Přesně toto poskytuje Rotia se svými moderními koncepty zajištění hygieny a dezinfekčními systémy přizpůsobenými daným potřebám zákazníků, které bezpečně eliminují bakterie, plísně, viry a spory.

Naše komplexní a praktické inovace etablovaných technologií odpovídají nejvyšším nárokům na hygienu, těsnění, efektivitu a spolehlivost. Vyznačují se navíc snadnou manipulací, vysokou šetrností k životnímu prostředí a chytrými řešeními v detailu.