ŠPIČKOVÝ VÝKON Z HLEDISKA ČISTOTY A HYGIENY

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A KONTROLA

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA, HYGIENA A FUNKČNOST VE VENTILAČNÍCH A ODSÁVACÍCH SYSTÉMECH

Čištění větrání – komerční, veřejné a soukromé

Ventilační systém je instalován téměř v každé restauraci, hotelu, výrobním závodě, průmyslovém závodě, provozu nebo soukromé domácnosti, ať už jde o odsávání vzduchu z kuchyně (digestoř), přívod čerstvého vzduchu nebo odvětrávání místností z kanceláří, výrobních hal, restaurací nebo i klasické toalety/koupelny. V těchto ventilačních systémech je čerstvý venkovní vzduch nasáván, filtrován nebo odpovídajícím způsobem zpracován a dopravován do oblastí, které mají být zásobovány potrubím/kanalizačními šachtami. Během tohoto procesu se zbytky nečistot vždy přilepí na povrch zařízení nebo potrubí. Za příznivých okolností (teplota/vlhkost) se tvoří bakterie a plísně, které mohou mít na zdraví člověka škodlivé účinky.

To, jak pohodlně se cítíme v uzavřených místnostech, v rozhodující míře závisí na kvalitě vzduchu v místnosti. Moderní větrací systémy vytvářejí příjemné klima v místnosti, ale zároveň mohou být i živnou půdou pro patogenní mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry či plísně.

O to důležitější je proto pravidelně provádět opatření k zajištění hygienicky bezvadného provozu VZT systémů z dlouhodobého hlediska. Každý provozovatel větracího systému je zodpovědný za to, že osobám pracujícím ve větraných místnostech nehrozí žádná zdravotní rizika. Toho lze dosáhnout pouze pravidelnou údržbou, neustálými hygienickými kontrolami a profesionálními čistícími pracemi.

Jako odborníci na technickou hygienu jsme vaším spolehlivým partnerem pro čištění, dezinfekci a utěsnění vašich ventilačních systémů. Převezmeme všechny výše uvedené činnosti a v závislosti na aplikaci vypracujeme na míru šitý plán – ať už jde o systémy obzvláště citlivé na hygienu na klinikách, plochá potrubí v soukromých domácnostech, vysokovýkonné průmyslové a kancelářské větrání nebo tukové usazeniny v gastronomii, které zvyšují riziko požáru: u nás naleznete optimální řešení pro každou situaci!

ZVUKOVÉ HYGIENICKÉ KONTROLY

S naší kvalifikovanou analýzou hygieny vzduchu dle VDI 6022 získáte komplexní obraz o celkovém technickém a hygienickém stavu vašeho zařízení. Zkoušky povrchu, měření zárodků vzduchu nebo stanovení hustoty povrchu prachu v oblasti odpadního vzduchu jsou zahrnuty v protokolu o zkoušce, který je podpořen smysluplným obrazovým materiálem.

ZDRAVOTNÍCKE A BYTOVÉ DOMY

Vzhledem k mimořádně vysokým hygienickým standardům v nemocnicích je pro čištění ventilace nezbytný kompetentní partner.
Klademe zvláštní důraz na to, abychom co nejméně narušovali každodenní práci (např. během provozu). Pracujeme proto tak, aby případné mimořádné události bylo možné i nadále bez problémů řešit.

Pro splnění speciálních požadavků v nemocnici je zapotřebí mnoho zkušeností:

• Přesné plánování projektu
• Plánování mimořádných událostí předem (např. nouzové operace)
• Výhradní použití speciálního nářadí (pro lékařské místnosti , např. antistatické a neškrábavé kartáče, odsávačky s Hepa filtry, speciální přístroje…)
• Hladina hluku je při úklidových pracích udržována na co nejnižší možné úrovni, aby nenarušovala probíhající provozy v přilehlých místnostech
• Práce se provádí ve speciálních pracovních oděvech, aby byla splněna hygienická kritéria
• Termíny a pracovní doba přizpůsobujeme požadavkům příslušných nemocnic

  Průmysl

  V priemysle sú vetracie systémy vystavené obzvlášť veľkému zaťaženiu, preto je pravidelné čistenie všetkých ventilačných systémov a ventilátorov povinné. Každý prevádzkovateľ vetracieho systému je zodpovedný za to, že osobám pracujúcim vo vetraných miestnostiach nehrozia žiadne zdravotné riziká.

  GASTRONOMIE

  Riziko spojené s odpadním vzduchem z kuchyně, které lze snadno přehlédnout: usazeniny mastnoty a mastného prachu v potrubí se mohou rychle stát potenciálním zdrojem požáru. Pravidelná kontrola nebo kompletní čištění digestoří a celého větracího systému včetně nástavců (odsavačů) zaručuje protipožární bezpečnost – takže vaší gastronomii už nic nestojí v cestě.

  SUPERMARKETY, AKCE, VELETRHY A SKLADY

  V těchto prostorách jsou lidé vystaveni mimořádně vysoké úrovni stresu, proto je pravidelné čištění všech ventilačních systémů a ventilátorů povinné. Každý provozovatel větracího systému je zodpovědný za to, že osobám pracujícím ve větraných místnostech nehrozí žádná zdravotní rizika.

  Rotia poskytuje ideální hygienické řešení pro náročnější zařízení, jako jsou supermarkety, obchodní a veřejné veletrhy nebo velké halové koncerty, kde se setkávají až tisíce lidí ve vnitřním prostoru. Náš systém boduje jednoduchou integrací do všech stávajících ventilačních a topných systémů. Je proto ideální i pro hygienizaci supermarketů, budov a hal, ve kterých se v logistických provozech často manipuluje se zbožím nejrůznějšího původu.

  Pomůžeme vám ušetřit!
  Důraz je kladen na nákladově efektivní provoz ventilačního systému, zejména pokud je to požadavek v povolení provozního systému. Bohužel, nesprávná údržba a čištění se rychle změní na past nákladů. I ten nejlepší systém ztrácí svoji užitečnost, pokud se použije nebo nesprávně nainstaluje nekvalitní filtrační médium. Špatná filtrace vede k usazování prachu v instalacích zařízení (např. registry, výměníky tepla, ventilátory), což výrazně snižuje energetickou účinnost systému.

  Všechny naše práce jsou prováděny v souladu s nejnovějšími předpisy, včetně fotodokumentace.

  SOUKROMÉ DOMÁCNOSTI

  Částice se z okolního vzduchu dostávají do budovy přirozeným větráním (např. otevřením dveří) a k lidem, nebo se uvolňují do vnitřních prostor (např. textilní vlákna, rostliny, podlahové krytiny, oděr strojů, lidé, zvířata apod.).

  Čištění ventilačního systému proto hraje důležitou roli iv soukromém sektoru. Při řízeném větrání obytných prostor, které se stává stále oblíbenějším než v průmyslu či gastronomii, může docházet ke kontaminaci prachem, pyly a částicemi, které je třeba za každou cenu odstranit. Znečištění je obvykle snadno rozpoznatelné podle jemného, ​​černého nebo šedého zbarvení kolem výfukových ventilů. Často jde o usazeniny jemného prachu, které lze nalézt ve špatně nebo nedostatečně udržovaných ventilačních systémech. Nekvalitní nebo nesprávné filtry mohou být také důvodem rychlého znečištění nebo špatného vzduchu.

  ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A KONTROLA

  S našimi novými programy  All-in-One Intensive  a   All-in-One Service   můžeme poprvé převzít celou oblast údržby, čištění a kontroly vašich ventilačních a klimatizačních systémů s cílem odstraňovat technické poruchy v jednotlivých komponentách systému (např. pohony, topné a chladící registry, rekuperace tepla, bezpečnostní zařízení atd.).

  Výhody:

  • Jeden kontakt pro celé vaše větrání
  • Technické a hygienické kontroly v souladu s právními požadavky
  • Snížení nákladů na energii
  • Ročně plánovatelné náklady
  • V případě potřeby opravy kompetentními odborníky
  • Hygienicky bezvadné větrací jednotky
  • Základní funkce systému zůstává zachována