VZDĚLÁVACÍ KAMPUS

Bildungscampus Wien

VZDĚLÁVACÍ KAMPUS VE VÍDNI | PŘÍPADOVÁ STUDIE

Utěsnění větracích potrubí pro zajištění třídy těsnosti „C“ je zachováno.

Aby byla co nejefektivnější, zvláštní pozornost byla věnována hlavním vedením až po příslušné regulátory objemového průtoku. Jelikož se zde nacházejí největší plochy potrubí s maximálními systémovými tlaky, má zde největší vliv snížení netěsností.

Fakty a čísla

Celkový únik před utěsněním:
asi 1300 l/s při 300 – 460 Pa
Celkový únik po utěsnění:
429,8 l/s při 300 – 460 Pa
Celková plocha utěsněného potrubí:
4600 m²

  PROJEKT

  Budova: Bildungscampus      
  Místo: Vídeň   
  AEROSEAL Partner: ROTIA / Aeroseal Austria GmbH
  Realizující společnost: Přímá objednávka od GU Porr
  Cíl: Dodržení třídy těsnosti „C“                                                                                                          

  Celkový únik před utěsněním: asi 1300 l/s při 300 – 460 Pa
  Celkový únik po utěsnění: 429,8 l/s při 300 – 460 Pa
  Celková plocha utěsněného potrubí: 4600 m²

  PROJEKTOVÝ PROCES

  Jednotlivé pásy plechových desek byly použity při přechodu z hranatého vzduchového potrubí do kruhového spirálového potrubí. VSR umístěné v úhlovém vzduchovém potrubí byly nahrazeny „slepými kanály“ pro těsnění.

  Jednotlivá lana ventilačních jednotek byla v oblasti plátěných zásuvek utěsněna plechovými deskami. Těsnicí zařízení bylo umístěno u větracích středů na střeše. Po utěsnění systémem Aeroseal bylo možno zachovat třídu těsnosti „C“ pro všechna tato ventilační vedení. Potom byly odstraněny plechové desky a „slepé kanály“.
  V době utěsnění byl objekt již hotov (včetně hotového mezistropu, vrstev podlah, malířských prací,…) a zhruba upraveného větrání. Pro nás to nebyl problém.

  MÁTE OTÁZKY NEBO ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?