TĚSNĚNÍ ODVODNÍHO VZDUCHU A KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ

FRANZISKUSSPTAL VÍDEŇ

FRANZISKUSSPTAL VÍDEŇ | PŘÍPADOVÁ ŠTUDIA

V rámci generální rekonstrukce ve Franziskusspital ve Vídni bylo obnoveno i větrání kuchyně.

Z důvodu omezeného prostoru nebylo možné správně nainstalovat vzduchové potrubí. Z tohoto důvodu byla po dokončení základní instalace linka ABL a FOL preventivně utěsněna systémem „Aeroseal“, aby při provozu nevznikaly žádné problémy se zápachem.

PROJEKT

Budova: Franziskusspital
Místo: Vídeň
AEROSEAL Partner: ROTIA / Aeroseal Austria GmbH Realizátor
: Fa. Ing. August Lengauer GmbH&Co KG
Cíl: Dosažení třídy těsnosti „C“ tak, aby byly splněny požadavky ÖNorm H6030 a EN 16282.

Celkový únik před utěsněním: 378,3 l/s při 300 nebo 450 Pa
Celkový únik po utěsnění: 18,0 l/s při 300 nebo 450 Pa
Celková plocha utěsněného potrubí: 563,1 m²

PROJEKTOVÝ PROCES

Po dokončení základní instalace byla na všechny potrubní přípojky před osazením kuchyňského větracího stropu namontována plechová deska. Těsnicí zařízení bylo napojeno na kanalizaci v prostoru větracího centra. Stávající netěsnosti, kterých se bylo třeba obávat z důvodu omezeného prostoru, již nebylo možné opravit do té doby běžnými opatřeními.

Po utěsnění systémem „Aeroseal“ měla obě vlákna třídu těsnosti „D“

Fakty a čísla

Celkový únik před utěsněním:

378,3 l/s při 300 nebo 450 Pa
Celkový únik po utěsnění:
18,0 l/s při 300 nebo 450 Pa
Celková plocha utěsněného potrubí:
563,1 m²

    MÁTE OTÁZKY NEBO ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?