TĚSNĚNÍ POTRUBÍ

Gmunder Milch Dairy

GMUNDER MILCH DAIRY | PŘÍPADOVÁ STUDIE

Společnost „Gmundner Milch“ rozšířila svou výrobu o sýrárnu. Na střeše byly nainstalovány ventilační systémy potřebné pro větrání. Celkově se těmito novými systémy přepraví více než 120 000 m³/h přiváděného a odpadního vzduchu.

Z důvodu energetické efektivnosti byly při plánování kladeny velmi vysoké požadavky na těsnost vzduchového potrubí. Instalatér obchodu nechtěl nechat nic náhodě a po základní montáži pověřil ROTIA / Aeroseal Austria GmbH kontrolou těsnosti nebo případného následného utěsnění vzduchotechnických potrubí. Po kontrole a částečném utěsnění byla pro všechna vzduchotechnická potrubí stanovena třída těsnosti „C“.

Fakty a čísla

Celkový únik před utěsněním:
364 l/s při 300 Pa
Celkový únik po utěsnění:
84 l/s při 300 Pa
Celková plocha utěsněného potrubí:
1400 m²

PROJEKT

Budova: Gmundner Milch – Mlékárna           
Místo: Gmunden Horní Rakousko
AEROSEAL Partner: ROTIA / Aeroseal Austria GmbH Realizátor
: Ing. August Lengauer GmbH & CO KG
Cíl: Dodržení třídy těsnosti „C“

Celkový únik před utěsněním: 364 l/s při 300 Pa Celkový únik
po utěsnění: 84 l/s při 300 Pa
Celková plocha utěsněného potrubí: 1400 m²

PROJEKTOVÝ PROCES

Vzduchotechnická potrubí do velikosti 3500/3000 mm byla ze všech stran utěsněna plechovými deskami. Těsnicí zařízení bylo umístěno v prostoru větracího centra DG nebo ve stoupacích šachtách v přízemí a napojeno na rozvody přes otvor revizního krytu RD 43. Po utěsnění systémem Aeroseal byla všechna vedení ve třídě těsnosti „C“. Většina vedení dokonce dosáhla třídy těsnosti.

MÁTE OTÁZKY NEBO ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?