RENOVACE A TĚSNĚNÍ EXISTUJÍCÍHO VĚTRACÍHO POTRUBÍ

WELS CLINIC / CENTRAL OP

WELS CLINIC / CENTRAL OP | PŘÍPADOVÁ STUDIE

Větší přestavby se uskutečnily na „pračkách“ v prostorách centrální chirurgické sterilizace na klinice Wels. V rámci toho se klimatizační systém instalovaný v roce 2002 dostal na současný stav techniky. Kromě výměny účinnějších částí systému a instalace regulátorů proměnlivého objemového průtoku se měla zlepšit síť vzduchovodů z tehdejší třídy těsnosti „B“ na současný požadavek třídy těsnosti „C“ = „ATC 3“ pomocí systému Aeroseal.

PROJEKT

Budova: Klinikum Wels – Central OR – Sterilizace             
Místo: Wels
AEROSEAL Partner: ROTIA / Aeroseal Austria GmbH Realizátor
: Ing. August Lengauer GmbH & CO KG
Cíl: Dodržení třídy těsnosti „ATC 3“

Celkový únik před utěsněním: 640,4 l/s při tlacích od -600 Pa do +1150 Pa
Celkový únik po utěsnění: 21,9 l/s při tlacích od -600 Pa do +1150 Pa
Celková plocha utěsněného potrubí: 416 m²

HARMONOGRAM PROJEKTU:

Stávající vzduchotechnické potrubí bylo jednostranně utěsněno od centrální větrací jednotky pomocí plechových desek. Na druhé straně byly plechy vsazeny do prostoru před VSR.
Celkově se stalo:

  • Dvě přívodní vzduchová vedení (po zónových zařízeních až po VSR)
  • Výfukové potrubí (z centrální jednotky do ABL VSR)
  • Jedno napájecí vedení (z centrální jednotky do zónových jednotek)

Vzduchotechnika byla odstavena na 2 dny po celou dobu přestavby včetně utěsnění vzduchovodu. Po utěsnění mají vzduchové kanály třídu těsnosti „D“ = „ATC 2“

Fakty a čísla

Celkový únik před utěsněním:

640,4 l/s při tlacích od -600 Pa do +1150 Pa
Celkový únik po utěsnění:
21,9 l/s při tlacích od -600 Pa do +1150 Pa
Celková plocha utěsněného potrubí:
416 m²

    MÁTE OTÁZKY NEBO ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?