TĚSNĚNÍ EXISTUJÍCÍHO VĚTRACÍHO POTRUBÍ

KURZENTRUM BAD HOFGASTEIN

KURZENTRUM BAD HOFGASTEIN | PŘÍPADOVÁ STUDIE

Stávající ventilační systém v lázeňském centru Bad Hofgastein následně podléhal předpisům v souladu s nemocniční normou (ÖNorm – H6020). Kromě výměny centrální větrací jednotky a čištění vzduchotechnických potrubí bylo mimo jiné třeba dodržet třídu těsnosti „C“ vzduchotechnických potrubí. Jelikož toto nebylo dodrženo u stávajících ventilačních potrubí, byly zrenovovány společností Aeroseal Austria GmbH. Po utěsnění systémem Aeroseal mělo vzduchové potrubí třídu těsnosti „D“.

PROJEKT

Budova: Kurzentrum          
Místo: Bad Hofgastein Salzburg   
AEROSEAL Partner: ROTIE / Aeroseal Austria GmbH Realizátor: Ing.August
Lengauer GmbH & CO KG
Cíl: Dodržení třídy těsnosti „C“

Celkový únik před utěsněním: 312,9 l/s při 150 – 750 Pa Celkový únik
po utěsnění: 12,9 l/s při 150 – 750 Pa
Celková plocha utěsněného potrubí: 300 m²

HARMONOGRAM PROJEKTU:

Centrální větrací jednotka byla demontována a zlikvidována. Potom byly vyčištěny všechny větrací kanály napojené na větrací jednotku. Všechny vzduchové kanály byly následně uzavřeny plechovými plotnami – otvory byly uzavřeny i v ochranných mřížkách AUL a FOL. Všechny vývody vzduchu v místnostech byly utěsněny. Jelikož všechny místnosti byly v provozu přes den, veškeré čistící a těsnící práce se mohly provádět jen v noci od 19. hodiny. Těsnicí zařízení bylo zřízeno ve ventilačním centru a připojeno na všechna vedení (vnější + přívod + odvod + odvod vzduchu) k utěsnění. Po utěsnění systémem Aeroseal měly všechny větrací kanály třídu těsnosti „D“.

Fakty a čísla

Celkový únik před utěsněním:

312,9 l/s při 150 – 750 Pa Celkový únik
po utěsnění:
12,9 l/s při 150 – 750 Pa
Celková plocha utěsněného potrubí:
300 m²

    MÁTE OTÁZKY NEBO ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?