TĚSNĚNÍ V KUCHYNI

NEMOCNICE BARMHERZIGE BRÜDER LINZ

NEMOCNICE BARMHERZIGE BRÜDER LINZ | PŘÍPADOVÁ STUDIE

Stávající kuchyňské rozvody odpadního vzduchu, které měly minimálně 35 let, měly být v rámci rekonstrukce kuchyně upraveny do současného standardu.

Za tímto účelem byla potrubí nejprve vyčištěna společností HBL Haidinger a následně byla ventilační potrubí utěsněna systémem „Aeroseal“.

Fakty a čísla

Celkový únik před utěsněním:
87 l/s při 400 Pa
Celkový únik po utěsnění:
15 l/s při 400 Pa
Celková plocha utěsněného potrubí:
179 m²

  PROJEKT

  Budova: Nemocnice Bamherzige Brüder    
  Místo: Linz   
  AEROSEAL Partner: ROTIA / Aeroseal Austria GmbH Realizátor: Ing.August
  Lengauer GmbH & Co KG
  Cíl: Dodržení třídy těsnosti „C“ nebo vytvoření vzduchotěsného potrubí „těsného pro kapalinu“                     

  Celkový únik před utěsněním: 87 l/s při 400 Pa
  Celkový únik po utěsnění: 15 l/s při 400 Pa
  Celková plocha utěsněného potrubí: 179 m²

  PROJEKTOVÝ PROCES

  Pružné spoje na extraktorech byly odstraněny a utěsněny spiro kryty. Stávající vedení byla utěsněna plechovými plotnami; na připojovací kus k ventilační jednotce byl použit také plech. Těsnicí zařízení bylo zřízeno přímo v hlavní kuchyni a napojeno na ventilační potrubí výše.

  Po utěsnění systémem Aeroseal byla u těchto ventilačních vedení dosažena třída těsnosti „C“.
  Potom byly extraktory spojeny přímo s pevnými spiro vedeními.

  MÁTE OTÁZKY NEBO ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?