KONCEPTY DEZINFEKCE ROTIA

OČKOVACÍ CENTRUM

OČKOVACÍ CENTRUM | PŘÍPADOVÁ STUDIE

Situace/úloha:
Po schválení vakcíny mají očkování provádět mobilní týmy v domovech důchodců a domovech důchodců. Následně bude uvedeno do provozu očkovací centrum. Jedno z největších mobilních očkovacích center v Německu bylo dokončeno včas, jak to určila vláda spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Výstavba areálu o rozloze 1 900 m² trvala od prolomení až po kompletní vybavení jednotlivých prostor necelé dva týdny.

Fakty a čísla

Velikost stanu v m³ …………………………………. 5 700
Trvání dezinfekce… ………………………………..2 hod.
Spotřeba aktivního kyslíku za 1 hodinu …………………… 40 litrů

Shrnutí výsledků:
1. Více než 75 % hub a 80 % bakterií byly usmrceny ve vnitřním ovzduší při vyšším zatížení.
2. Viry se inaktivují také dezinfekčními prostředky s aktivním kyslíkem
3. Nejvyšší povrchové zátěže se snížily o 90 – 100 %.

Řešení / koncept:
Očkovací centrum, vyrobené z flexibilních pokojových systémů od Losberger De Boer, splňuje všechna kritéria dostupnosti a bylo navrženo s ohledem na systém jednosměrné ulice. Stan byl vybaven také inovativním systémem větrání, který umožňuje i noční dezinfekci místností. Při plánování očkovacího centra je důležité zvážit řadu faktorů. 

V procesu, který se zde používá, se do haly stanu přivádí aktivní kyslík k dezinfekci stanu. K tomuto účelu je mezi ventilační systém a stan nainstalována zvlhčovací komora. Ve zvlhčovací komoře se aktivní kyslík rozprašuje pod vysokým tlakem a přivádí se do proudu přiváděného vzduchu. Kromě zvlhčovací komory – mimo stan – byly ve stanu instalovány aktivní senzory kyslíku a vlhkosti. Ty poskytují zpětnou vazbu na ovládání zvlhčovací komory a regulují suchou dezinfekci pro požadovanou koncentraci aktivního kyslíku uvnitř stanu. Pokud ve stanu nejsou žádní lidé, dezinfekci lze spustit stisknutím tlačítka. Takto lze využít delší přestávky v provozu (např. přes noc) k základní dezinfekci vzduchu a ploch. Druhý den návštěvníci opět vstupují do důkladně vydezinfikovaného očkovacího centra. Během provozu se o dodatečnou bezpečnost stará individuálně přizpůsobený koncept větrání. Dbáme nejen na vysokou výměnu vzduchu, čerstvý vzduch je do stanu přiváděn cíleně. Infekční aerosolové oblaky jsou zředěné, odkloněné pryč od hostů a nakonec odstraněny ze stanu pomocí výkonného extrakčního systému.

  1. Individuální koncept větrání a vytápění s odsáváním ke snížení rizika kontaminace, včetně noční šokové dezinfekce ve všech místnostech prostřednictvím ventilačního systému. Na letní měsíce je již připravena možnost chlazení 100% čerstvým vzduchem.
  2. Prostorová koncepce v souladu se specifikacemi federálního ministerstva zdravotnictví (proces očkování) ve vztahu ke směřování pacientů Oddělení prostor pro personál od veřejných prostor Plán plochy v souladu se specifikacemi s potenciálem zvýšení počtu očkovacích míst na 150 %. prostřednictvím flexibilního územního plánování

Výhody:
S naším inovativním dezinfekčním systémem integrovaným do ventilační techniky lze v krátké době spolehlivě dezinfikovat velké místnosti o objemu více než 15 000 m³. To dokazuje nadřazenost naší 3D dezinfekce místností pomocí suché nebulizace aktivního kyslíku v porovnání s jinými dezinfekčními přístupy na trhu. Rozhodující výhoda v porovnání s běžnými sprejovými nebo utěrkovými dezinfekčními prostředky: Drobné kapičky účinné látky, takzvané aerosoly, jsou rovnoměrně rozloženy iv kritických, obtížně přístupných oblastech. Aerosoly působí také na případné kontaminované povrchy, jejichž význam jako nepřímého zdroje infekce je často stále podceňován. Studie Institutu Roberta Kocha ukazují, že velké množství nebezpečných patogenů může přežít na površích až 72 hodin. Začleněním dezinfekčního systému do ventilační techniky dosáhneme optimálních podmínek pro suchou, účinnou a účinnou dezinfekci. Předtím, než se přiváděný vzduch obohatí o aktivní kyslík v komoře klimatizace, ohřeje se o 50 °C. Ohříváním vzduchu relativní vlhkost klesá a aktivní kyslík se může optimálně absorbovat. Ohřátý vzduch také způsobuje zvýšení teploty uvnitř stanu, což posouvá rosný bod a působí proti kondenzaci na površích. Vlhkost a teplotu uvnitř stanu navíc zaznamenávají senzory a hlásí je zpět do řízení systému. Tato opatření účinně zabraňují tvorbě kondenzátu. Individuálně plánovaná koncepce větrání zajišťuje dodatečnou bezpečnost během akce. Důležitost dobře naplánované ventilace, aby se předešlo infekcím při velkých událostech, byla potvrzena také ve studii „RESTART-19“ provedené University Medicine Halle (Saale).

Shrnutí a výsledky: Dezinfekce komplexního očkovacího centra
Odborná kancelář Dr. J. Balfanz, diplomovaný biolog

Celkem bylo odebráno 114 vzorků vzduchu a povrchu s následujícími výsledky:

  1. Vnitřní vzduch očkovacího centra je dobře utěsněn od vnějšího vzduchu a jen mírně kontaminován. Dezinfekce dokázala ještě více snížit nízkou úroveň znečištění: 75 % hub a 80 % bakterií bylo zabito při mírně vyšších úrovních znečištění.
  2. Viry jsou také inaktivovány dezinfekčními prostředky obsahujícími aktivní kyslík.
  3. Nejvyšší povrchové zatížení bylo sníženo o 90-100%. 

Vzhledem k rozmístění odběrných míst po celém objektu lze předpokládat, že dezinfekční prostředek by mohl být rozprostřen všude. To znamená, že byly dezinfikovány i oblasti, které se obvykle vyhýbají běžnému čištění (horizontální plochy ve větších výškách). K zajištění hygieny během probíhajících operací by se dezinfekce měla provádět denně a měla by se zaznamenávat do příslušných hygienických plánů.

Dá se tak zajistit  hygiena v používaném očkovacím středisku a  výrazně se zlepší proočkovanost obyvatelstva.

MÁTE OTÁZKY NEBO ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?