TĚSNĚNÍ PŘÍVODU VZDUCHU V PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLU

TECHNICKÁ UNIVERZITA VE VÍDNI

TECHNICKÁ UNIVERZITA VE VÍDNI | PŘÍPADOVÁ STUDIE

V průběhu rekonstrukčních prací v oblasti TU Wien Karlsplatz byly zapotřebí viditelné větrací kanály v některých přednáškových sálech s velmi speciálními specifikacemi architektury. 

Kromě toho byly uvedeny specifikace pro maximální hladinu akustického tlaku 35 dB(A). Při prvním zapnutí ventilačního systému se ozývaly zvuky z netěsností, které překračovaly stanovené hodnoty. Po utěsnění systémem Aeroseal již nebyly žádné problémy s hlukem.

Fakty a čísla

Celkový únik před utěsněním:
240 l/s při 300 Pa
Celkový únik po utěsnění:
80 l/s při 300 Pa
Celková plocha utěsněného potrubí:
705 m²

PROJEKT

Budova: Technická univerzita ve Vídni          
Místo: Vídeň   
AEROSEAL Partner: ROTIA / Aeroseal Austria GmbH Realizátor: Fa.Ing.August
Lengauer GmbH&Co KG
Cíl: Utěsnění viditelných vzduchových vedení tak, aby hluk proudění z netěsností již nezpůsoboval hluk.

Celkový únik před utěsněním: 240 l/s při 300 Pa
Celkový únik po utěsnění: 80 l/s při 300 Pa
Celková plocha utěsněného potrubí: 705 m²

PROJEKTOVÝ PROCES

Po „uvedení do provozu“ z důvodu vysoké hlučnosti (vzhledem k netěsnosti vzduchovodu) bylo provedeno těsnění systémem Aeroseal. I když byla při montáži dodržena smluvní specifikace třídy těsnosti „B“, vyskytly se tyto akustické problémy. Pro utěsnění byly všechny větrací mřížky uzavřeny plechovými deskami a chladící trámy byly odděleny od sítě vzduchovodů pomocí Spiro krytů. Jelikož to neznamenalo mnoho práce navíc, potrubí přívodu a odvodu vzduchu bylo utěsněno až po centrální větrací jednotku na střeše. Těsnicí zařízení bylo napojeno na kanalizační síť v přízemní části. Samotné utěsnění bylo hotovo za 6 hodin.

Po utěsnění systémem Aeroseal již nebyly žádné problémy s hlukem.

MÁTE OTÁZKY NEBO ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?