INOVATIVNÍ HYGIENICKÝ MANAŽMENT PRO FITNESS STUDIA

TĚLOCVIČNA

TĚLOCVIČNA | PŘÍPADOVÁ STUDIE

Situace / úloha:
V nedávné minulosti bylo úspěšně dezinfikováno několik velkých objektů pomocí systému Rotia Hygiene Management System (účinnost až 99,99 % na některých extrakčních místech). Všechny objekty měly společné to, že šlo o uzavřené systémy, tedy byly uzavřeny před vnějším vzduchem (zavřená okna a dveře). Veřejná doprava byla pozastavena. Počáteční koncentrace hub a bakterií v ovzduší a na površích nebyly kontinuálně opět zvyšovány například emisemi z veřejnosti.

Dezinfekce ve fitness studiu probíhala za reálných provozních podmínek, to znamená, že během dezinfekce i odběru vzorků byl občas velký veřejný ruch, okna a dveře nebyly vždy zavřené. Po odběru vzorků se obvykle otevřelo okno. Z hygienického hlediska to znamená, že je silně ovlivněna imisní stránka (plísně a bakterie, které se již ve fitness studiu vyskytují díky sání venkovního vzduchu). Emisní stránku ovlivňují zejména návštěvníci, pokud jde o emisi bakterií. Aktivní sportovci vypouštějí do prostředí spoustu bakterií. Vzhledem k těmto okolnostem je celkovým procesem kontinuální dezinfekce s obnovenou kontaminací z venkovního vzduchu a bakteriemi od sportovců.

Fakty a čísla

Objem místnosti fitness studia: Celkem 7 200 m³

1. Koncentrace plísní ve vzduchu se snížila až o 92 %,
2. Koncentrace bakterií ve vzduchu se snížila až o 80 %.
3. Hladiny plísní a bakterií na površích se snížily až o 86 %.
4. Masivní kvasinky byly zredukovány téměř na detekční limit.

Řešení / koncept:
Fitness studio bylo mikrobiologicky vyšetřeno 8.-9.7.2021 a 23.7.2021 a dezinfikováno pomocí inovativního systému řízení hygieny a hygienického řešení. Aplikované množství nepřesahuje hodnotu 0,05 ml/m3/h, aby byla podle příslušných odborných posudků zachována nezávadnost. Tato hodnota je řízena systémem RDT-HYGENIA a zajišťuje tak správnou manipulaci s hygienickým roztokem. Při výše uvedeném aplikačním množství je účinnost proti mikroorganismům dána a zajišťuje trvalou a neškodnou expozici vzduchu v místnosti podle zjištění studií ECHA a REACH.

Dávkování (přizpůsobené ventilačnímu systému) je určeno na jedné straně technickým nastavením požadovaného maximálního množství a na druhé straně systémovým nastavením určeným parametry programu. Předávkování v důsledku nemoci je tedy obsaženo v těchto dvou stadiích! Při uvedení systému do provozu se zkontrolují funkce a naměřené hodnoty koncentrací H2O2 (hodnota DNEL*) v prostorách se zaznamenávají a zaznamenávají po dobu 2 hodin (zpráva o uvedení do provozu).

*Hodnoty DNEL (odvozená úroveň bez účinku – odvozená úroveň expozice, pod kterou látka nezpůsobuje žádné poškození lidského zdraví) byly zavedeny jako toxikologické referenční hodnoty pro hodnocení rizika pro lidské zdraví podle nařízení REACH.

Celkově byly během 3 dnů dokončeny 4 odběry vzorků s použitím vzorků povrchu a vzduchu z každého ze 3 pater studia.

 1. V důsledku zpřístupnění se do ovzduší dostaly bakterie, při otevření oken se do ateliéru dostaly také houbové složky (spóry) a kvasinky.
 2. Dezinfekčním procesem se částečně zredukovaly plísně a bakterie, takže celkový proces představuje neustálá kontaminace ze strany veřejnosti a dekontaminace roztokem aktivního kyslíku.
 3. Snížení koncentrací mikroorganismů jsou nižší ve srovnání s jinými opatřeními, při kterých byly použity výrazně vyšší koncentrace účinných látek. Existují zprávy o dezinfekci velkého očkovacího centra, linkového autobusu a kontejnerové kanceláře.
 4. Koncentrace plísní ve vzduchu se snížila až o 92 %,
 5. Koncentrace bakterií ve vzduchu se snížila až o 80 %.
 6. Hladiny plísní a bakterií na površích se snížily až o 86 %.
 7. Kvasinky, které se mezitím masivně objevily při 3. odběru v celém ateliéru, byly při 4. odběru ve 2. patře zredukovány téměř na hranici detekce.
 8. I když se dezinfekční roztok nepodařilo rozprašovat ve všech prostorách studia, lze předpokládat, že v důsledku proudění vzduchu a cirkulace vzduchu byl distribuován po celém studiu, i když v různých koncentracích.
 9. Viry jsou také inaktivovány dezinfekčními prostředky obsahujícími peroxid, včetně obalených virů, jako je koronavirus Sars-CoV-2.
 10. Za hodnotami pro největší snížení se v jasných rozdílech objevují procentuální snížení mikroorganismů.
 11. Pomocí těchto nezbytných a důležitých měření v reálných podmínkách lze nyní optimalizovat dezinfekční opatření, aby se zajistila vysoká redukce mikroorganismů a virů.

Shrnutí a výsledky: Dezinfekce tělocvičny
Odborná kancelář Dr. J. Balfanz, diplomovaný biolog

K zajištění hygieny během probíhajících operací se musí dezinfekce:

 • Provádět denně
 • Stanoví se v příslušných hygienických plánech.
 • V noci bez publika lze provádět denní šokovou dezinfekci.
 • Trvalý tlak znečištění vyžaduje pravidelná dezinfekční opatření. Všude, kde se lidé setkají, existují latentní příležitosti k infekci. Zejména ve fitness studiích jsou snadno možné infekce kvůli těsné blízkosti lidí.
 • Hygiena je věda o předcházení nemocem a udržování a upevňování zdraví, nebo v běžném jazyce i konkrétní podmínka, myšlená podobně jako čistota. Slovo hygiena pochází z řečtiny (υγιεινή [τέχνη], hygieiné [téchné]) a znamená „umění prospěšné pro zdraví“. Pochází od řecké bohyně zdraví Hygeia. Hygiena v užším smyslu označuje opatření k předcházení infekčním chorobám, zejména čištění a dezinfekci.
 • Provedená dezinfekční opatření inaktivují viry a zabíjejí plísně a bakterie, na druhé straně vytvářejí hygienické podmínky, tedy snižují riziko infekce a jsou tedy i preventivními opatřeními k prevenci infekcí.
 • Pokud se opatření neprovádějí pravidelně v krátkých intervalech, mohou se hromadit infekční částice (např. bakterie).
 • Studené zamlžování dezinfekčního prostředku přichází i do všech prostor studia, které jsou pro úklid těžko dostupné a jemné čištění většinou není možné, zejména pod časovým tlakem. Alternativou je uvedeno dezinfekční opatření.
 • Naléhavě jsou nutná hygienická opatření, aby se zabránilo hromadění infekčních částic na površích. Dnes je samozřejmostí, že ambulance, pečovatelská zařízení, denní stacionáře a jiná zdravotnická zařízení předepisují hygienická opatření, jejichž součástí je i jejich kontrola.
 • Všechna pandemická opatření k potlačení infekcí mimo jiné znamenala i to, že se infekční onemocnění jako chřipka prakticky nikdy nevyskytla. Jedná se o novinku od začátku sledování chřipky v roce 1992 a jasně ukazuje, jak důležitá jsou rozumná hygienická opatření.
 • Hygiena je opakující se proces kontaminace a eliminace kontaminace.

Shrnutí:

 1. Hygiena ve studiu se zlepšuje, mimo jiné také díky noční dodatečné dezinfekci.
 2. Důvěra hostů je výrazně zvýšena.
 3. Ochrana hostů před infekcemi je tím výrazně lepší (při každodenních dezinfekčních procedurách).

MÁTE OTÁZKY NEBO ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?